เทคนิคการรับส่งลูกในประเภทเดียว

การส่งลูกเป็นโอกาสเดียวที่ผู้เล่นจะมีได้เปรียบคู่แข่งขันและสามารถทำคะแนนได้ ส่วนผู้เล่นที่เป็นฝ่ายรับจะต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ได้ผู้เล่นฝ่ายรุกทำคะแนนได้ โดยการโจมตีลูกเสิร์ฟของฝ่ายตรงข้ามให้เต็มที่เพื่อแย่งสิทธิ์การส่งลูกกลับคืนมาแล้วใช้โอกาสนี้ขึ้นเป็นฝ่ายรุกทันที

การเล่นกีฬาแบดมินตันผู้เล่นจะต้องพยายามทำให้ตนเองอยู่ในตำแหน่งฝ่ายรุก เพราะจะทำให้ได้เปรียบในการแข่งขัน แต่ถ้าผู้เล่นฝ่ายรับก็สามารถพลิกสถานการณ์ให้ตนเองกลายเป็นฝ่ายรับได้เหมือนกัน ในเทคนิคการรับส่งลูกในประเภทเดียว ซึ่งผู้ส่งลูกจะทราบดีว่าการส่งลูกย่อมต้องเสียเปรียบแก่ผู้เล่นฝ่ายรับ เพราะฉะนั้นในการส่งลูกประเภทเดี่ยวจึงมักจะพยายามลดความเสียเปรียบนั้นให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยการที่ส่งลูกยาวที่มีวิถีพุ่งโด่งสุดแรงไปยังเป้าหมายด้านหลังสุดของผู้รับเพื่อจะได้ให้เวลาแก่ตัวเองประมาณ 3 วินาทีจนกว่าลูกจะตกถึงพื้นสนามเพื่อการตั้งรับ ถึงแม้ว่าจะถูกตอบโต้ด้วยลูกตบขนาดความยาวของระยะทางจะทำให้ความเร็วของลูกขนไก่ลดลงและรับได้ไม่ยาก ผู้เล่นจะต้องยืนอยู่บริเวณที่ห่างจากจุดเส้นส่งลูกสั้นมาด้านหลังประมาณ 2 ฟุต แล้วยกแร็กเกตให้ขึ้นสูง แล้วคอยตะปบลูกที่อาจจะส่งเข้ามาบริเวณด้านหน้าของตาข่าย ด้วยการเข้าประชิดตีลูกเร็วอยู่ในระดับสูง

เมื่อตกเป็นฝ่ายรับไม่จำเป็นที่ทุกครั้งจะตกเป็นผู้ที่เสียเปรียบเสมอไป ถ้าผู้เล่นมีการตั้งรับที่ดีและสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการใช้เทคนิคตีลูกขนไก่ต่างๆ ในการเล่น แต่ก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ด้วย และผู้เล่นก็จะกลายเป็นฝ่ายรุกที่สามารถเอาชนะการแข่งขันได้ทันที